hits

Økonomisk utnyttelse, lyver NAV på tallene?

Hei kjære lesere

Arbeidsledigheten I Norge er stigende for vært år, om det skyldes systemsvikt eller gunstighet vet jeg ikke?

Nå som vi har reflasjon i rentenivå er dette med på å hjelpe å bearbeide til sysselsetting. Men likevel øker tallene på ledighet.

Arbeidsledigheten i Norge har steget det siste året. Dårligere tider i oljebransjen er en av hovedgrunnene. I juli var ledigheten på 5,0 prosent - det vil si 139.000 arbeidsløse - og det er det høyeste nivået siden 1996.

De kan koste Norge minst 700 milliarder kroner!

Unge mennesker mellom 18-30 år, koster mest, grunnen til økende arbeidsledighet er blant annet at det blir et stadig tøffere arbeidsmarked for ukvalifisert arbeidskraft. Det skyldes delvis globalisering og økt arbeidsinnvandring. (tallene er hentet fra 2012) Det som bekymrer meg med dette senarioet er at økt innvandring enten av økonomisk utnyttelse eller i jobbsammenheng er med på å bidra økt arbeidsledighet og NAV stønader.

En artikkel fra 2015 viser også stygge tall når det gjelder unge og arbeidsvilje Om det er en sammenheng mellom arbeidsviljen og gunstighet med støtteordninger eller om det rett og slett er for få arbeidsplasser er uvisst. Men om så er tilfelle, vil da begge kategorier koste oss via staten uendelig mange kroner.

Tallene fra NAV er misvisende. Etter lesing på SSB er det to måter å regne antall arbeidsledige. Tallene til NAV er halvparten av realitetstallene.

Årsaken til dette er? Les artikkelen

Nyere tall fra 2016 viser en kostnad på 35 milliarder for arbeidsledighets støtte  Stemmer disse tallene? Om ledigheten har økt fra 2012, burde disse tallene være betydelig høyere.

Noe som er misvisende i forhold til det store realitetsbilde som du finner i artikkelen over fra 2015. Dette er kun 1/3 av det reelle bilde som vist i registeret.

Jeg får heller ikke dette regnestykket til å gå opp siden

Utgiftene til dagpenger har økt med 59 prosent siden 2012.

Det totale man kan få i dagpenger er 28.900 kroner i måneden

Noe som i grunn er mye gunstigre en å jobbe for mange.

Hvorfor er det slik? At NAV tilrettelegger for at det er mer gunstig å sitte arbeidsledig og motta lønn en å være i arbeid. En vanlig butikkansatt har en snittlønn på 25. 000 per mnd.

NAV forventer å utbetale 155 milliarder kroner i 2016 til helserelaterte trygdeytelser. Det innebærer sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Disse tallene er nødvendige. 

Hvordan skal man øke sysselsettingen og gjøre det mer ugunstig å gå på dagpenger for de menneskene som er i stand til å jobbe?

NAV må senke dagpengeordningen.

Om det er noe jeg mangler faktabasert eller om dere har tilleggsopplysninger kom gjerne med tilsvar. 

Følg meg gjerne på YOUTUBE

mVldYSNYxWw

Useriøse kommentarer uten relevans, eller personangrep vil ikke bli godkjent..

Takk for at du leser.

Følg meg gjerne på 

Instagram

Facebook

Maria

21 kommentarer

Sitat: Det totale man kan få i dagpenger er 28.900 kroner i måneden

Summen du oppgir stemmer nok. Men den er utregnet fra en lønn som er mye høyere. Så hvordan kan det være lønnsomt og attraktivt å gå ned fra 100% lønn til 62,4% som dagpengene utgjør?

Maks dagpengegrunnlag er 6 g hvilket tilsvarer ca kr 555 456 i året før skatt. Hvis man må ned på dagpenger utgjør det ca kr 346 604 før skatt.

Hvordan kan du mene det at å gå ned over kr 200 000 kr i inntekt i året er lukurativt?

Anonym: Hei, jeg mener at om man kan smutthull i systemet så klarer man fint å få støtter på støtter. Jeg ønsker ikke et system der det skal være gunstig å være uten arbeide. Jeg vet med sikkerhet at mange jobbe svart utenfor uregistrert, så man er nok fint komme opp i 6g om man mottar 60% med en 40% svartejobbstilling ved siden av. Det er mye fritid til overs.

Jeg kan ta et eksempel på hvor lite lukrativt det kan være å gå på dagpenger. Jeg var student fra 2009 til 2014. Hadde noen sommerjobber og et par småjobber ved siden av. Etter endt utdanning tok det 4 mnd før jeg fikk meg jobb og da fikk jeg en lønn på 515000. Etter ett år la bedriften ned, hovedsakelig pga. nedgang i oljebransjen som var de største kundene. Jeg meldte meg som arbeidsledig hos NAV og søkte om dagpenger. Siden dagpenger regnes ut fra gjennomsnitt av de tre siste inntektsårene fikk ikke jeg i nærheten av hva jeg hadde i årslønn. Jeg fikk utbetalt ca. 3600 annenhver uke, altså 7200 i måneden. Etter husleie hadde jeg da 200 kr. igjen, hver måned. Jeg hadde heldigvis spart opp litt slik at det akkurat gikk rundt de seks månedene jeg var arbeidsledig. For meg var det svært lite økonomisk attraktivt å gå på dagpenger.

Anonym: Hei, din situasjon høres beklagelig ut. Det er her jeg mener systemsvikten er også, NAV burde umiddelbart tilby en annen jobb, slik at du kan få lønn, med en kompensasjon av det du hadde fått i dagpenger. Noen ganger er det dog nødvendig at man nedgraderer men det er også midletidig i mange tilfeller.

Grunnen til problemene og at folk mister jobb, hus, biler, ekteskap går i oppløsning osv..

Det er fordi jeg ikke fikk permanent borett til min utenlandske kjæreste, så jeg laget en forbannelse. Det kan jeg gjøre fordi jeg er saint.

Smellen kommer i 2018, for da mister de arbeidsledige trygden etter 105 uker.

Da tar banken huset, bilen, hytta og folk beholder gjelda.

Hei Maria, jeg synes du sauser begrepene litt om hverandre her.. At det kommer arbeidsinnvandrere og står bak kassa på adams kebab eller vasker mcrn etter stengetid betyr ikke at de TAR disse jobbene fra nordmenn.. Dette er yrker som nordmenn er "for gode" til å ta.. Vi lever i et samfunn der jakt på status og penger går foran alt, og trangen til å vise denne for resten av samfunnet gjør at unge i dag ofte ikke har helt bakkekontakt med jobb vs inntekt. Dette etter min erfaring gjelder de som enten kommer fra sosialt og økonomisk strebende familier, og de fra svært bemidlede kår. Jeg vet du er delvis ute etter å provosere og ytre deg, men du må samtidig forstå det bisarre i at et svært økonomisk bemidlet menneske skal sitte uroe seg for vaskejobber og ledighet i samfunnet.. Du tilhører en begrenset elite, og denne empatien og kritikken mot de arbeidende moral og lønnsomhet har historisk aldri hatt noe for seg. Det er vel derfor mange reagerer og synes noe om tingene du deler. Jeg er av den oppfatning at du må ha opplevd eller levd livet til vedkommende, med alt som er rundt av sosiale og økonomiske rammer før man kan komme med konstruktiv kritikk. Min onkel går under kategorien svært bemidlet og aldri har jeg hørt han bruke ordene som du bruker om arbeidsinnvandring som truer norske jobber, late nordmenn på NAV og hvor man skal ta fra de som allerede har lite.

Chris: Hei, jeg mener ikke at folk som bidrar på lik linje med andre TAR jobber. Jeg er redd for økonomiske migranter. Jeg er selv gift med en polsk/svensk mann. Så alle som roper rasist får svelge sine egne ord. Nok om det.

At jeg har formue endrer ikke meg som menneske eller verdigrunnlag, mine formeninger er det samme. Jeg ønsker at Norge skal tilrettelegge for nok arbeidsplasser før man integrerer folk man ikke har plass til, eller ikke ønsker innpass i systemet, om du forstår meg rett. Mange utnytter seg også av kontantstøtten og får barn på barn, og kan faktisk leve godt på dette. Jo flere barn, jo gunstigere. Dette er bakvendtland.

Problemet for en bruker av NAV, er reglene NAV har fått å styre etter. For mange mennesker så går ikke ting alltid på skinner, og noen havner utenfor. Den vanligste årsaken er ikke fullført videregående skole. Problemet viser seg da ofte at de ikke kan få en jobb de kan stå i. Den jobben de har gjør dem syke, enten psykisk eller fysisk. Dette er noe vi som samfunn må respektere, at ikke alle er egnet til absolutt alle forskjellige typer jobb. Så det smarte ville da være å bruke litt ressurser på å finne ut av hva en person som dette kan og bør gjøre sånn at de kan stå i jobben, trives, og dermed blomstre både personlig og samfunnsmessig.

NAV der imot har regler og systemer som er å rigide og lite gjennomtenkte at dette sjelden kan gjennomføres. Det andre er lang og uoversiktlig saksbehandling, ofte med mange forskjellige saksbehandlere. Dette gjør ofte at folk dermed blir mer syke, og det blir enda vanskeligere å komme seg tilbake til samfunnet.

Det er mange som mener at brukere av NAV er sløve, svake, eller late. Dette er ikke ord som hjelper. Jeg selv har når vært inne i NAV systemet i over syv år, det tok dem fem år i det heletatt å gi meg et tilbud. Når da tilbudet kom, så var ønsket NAV at jeg skal ta utdannelse i et felt som det er behov for folk. Noe jeg har sagt meg villig til, men de er ikke villig til å stå distansen ut, det vil si de garanterer meg ikke å finansiere det utdanningsløpet de selv ønsker jeg skal gjennomføre, i en jobb det er stort behov, fordi reglene ikke tillater det!

Det andre er saksbehandlere, jeg har hatt nå over 6 saksbehandlere, riktignok er den siste jeg har en meget flott dame som bryr seg, men mitt inntrykk er at det er stor slitasje på saksbehandlerne og de er overarbeidet. Så ære være de som arbeider på NAV, de gjør hva de kan med det de har.

Problemet er politikerne, de liker statistikker og store taller, og de liker å appellere til de av dere som er enkle å overtale. De av dere som lar dere bli overtalt at alt kan løses med enkle midler og at hvis man bare "gjør som meg" så vil alle ha suksess. Å tro at verden er en enkel, og at det å kalle en spade for en spade løser alt, er toppen av forfengelighet. Er alt vanskelig og komplekst, nei, men det er sjeldent det ene eller det andre.

Å tro at folk som bruker NAV liker det eller gjør det fordi det er så godt betalt, har neppe vært inne i systemet over lengre tid, de har neppe levd med usikkerheten, de har neppe lært seg å snu på hver krone, sånn at de kan både kjøpe mat og betale husleie. Jeg er heldigere stilt enn mange andre brukere av NAV, i at jeg ikke har bil, nyter røyk, eller alkohol. Men selv jeg må tenke meg nye igjennom hva kan ta meg rå til. Hvilke sosiale tilsetninger jeg kan tillate meg å bli med på osv.

Er det synd på meg, nei, jeg har det tørt og varmt, men har jeg det godt, nei jeg har levd nå på vent i over 10 år, det tok tre år uten noen penger før jeg tillot meg selv å få hjelp fra NAV. Dette er det dere bør tenke dere om før dere neste gang syter over alle disse folkene som "NAVer" de har det ikke så godt som du tror, selv om de ofte gir inntrykket av det. I bunn og grunn har dere som har en grei jobb, gode venner og god helse, mye bedre en de fleste som er "NAVere", husk dette neste gang dere har lyst til å redusere ytelsene fordi dere er "lei av disse late folka".

Uten: Hei, flott tilsvar. Jeg setter pris på din forklaring. Min tanke i det hele er etter det jeg har lest fra deg manko på arbeidsplasser, eller at arbeidsplassene krever høyere utdanning og ikke kan la seg gjennomføre av ola? Jeg er bare redd dette er tilfellet. Det mest grunnleggende for et menneske er å føle et bidra og en verdi/tilhørighet av helheten.

Forøvrig hadde jeg en venninne for mange år tilbake som ikke ville ut i jobb igjen fordi NAV betalte henne så bra. Hun jobbet svart i tillegg. Jeg ønsker ikke at systemet skal fungere på denne måten.

Kan du forklare meg hva "Reflasjon i rentenivå" betyr?

Og når du snakker om dagpenger, synes du det er riktig at en topp-ingeniør i oljebransjen som har bidratt med skatteinntekter, arbeidsgiveren med arbeidsgiveravgift på lønninger over en million ikke skal ha mer i dagpenger enn kassadama på Rema?

Willy René: Hei, jeg bare legger google linken inn her Reflasjon er en situasjon hvor det blir iverksatt tiltak for å bringe den økonomiske situasjonen tilbake til et tidligere eller normalt nivå, i form av økt etterspørsel eller sysselsetting.

Jeg synes folk som mister jobbene skal ha direkte krav på å finne eller få tildelt en ny jobb, det er ikke alltid man kan velge å vrake, noen ganger må man kanskje godta mindre over en periode.

Har du overhodet lest i avisene om blant andre oppsagte oljearbeidere som søker på hundrevis av jobber uten å få napp noe sted?

Tror du de trives med å gå hjemme og bli sett ned på som en belastning for samfunnet fordi de hever penger fra nav?

Du skulle ha prøvd å gå i deres sko noen dager.

Venninna de skulle vært anmeldt for svindel. Går man på nav har man lover og regler man forplikter seg å forholde seg til. Venninna di er med sitt svartarbeide med på undergrave troverdigheten både til nav og de andre brukerne av nav. Hun burde straffes, ikke alle de andre som gjør seriøse forsøk på å få seg jobb.

Anonym: Hei, jeg er fult klar over olje oppsigelsene. Men hva med å tilrettelegge innen andre sektorer? Det er jo hårreisende allerede her at saksbehandlinger skal ta flere år og koste staten så uendelig mange kroner. I så fall er det vel gunstig å rekruttere folk ut i frivillige arbeider som er nødvendig mens de får betalt?

Enig med sistnevnte.

Her er du ute og kjører. Jeg hadde oljejobb og tjente over 600.000 i året. Jeg mistet jobben og måtte få dagpenger, fikk da 20.000 i mnd.

Det er ikke folk på dagpenger du må ta, de er tross alt folk som har jobbet og betalt skatt.

Problemet er alle trygdesnyltere,unge som ikke orker å jobbe, og innvandrere.

Petter H: Det var de jeg var ute etter. Det var kanskje litt misvisende?

Du har rett at trangen til å føle seg til nytte og være en bidragsyter er normen for de fleste. Med tanke på din venninne, så kan det være at hun brukte den forklaringen ovenfor deg og andre fordi hun ikke kunne få seg til å forklare andre årsaker. Dette er bare spekulasjon fra min side, men den springer ut i fra min egene erfaringer at man ofte "kamuflerer" eller unngår problemer man har ved å komme med "alternative fakta". Uansett jeg tror det vi som samfunn burde gjøre er å bruke mer ressurser på veileding ungdomsskolen, og gjøre Videregående skole obligatorisk å gjennomføre. Det andre er å gi NAV flere saksbehandlere og et mer smidig reglemang som kan skredery løsinger for brukerne, sånn at vi som samfunn ikke sløser den største ressursen vi har, mennesklig kapital, uten mennesker intet samfunn, ingen velferd, intet samhold, som er det som skiller oss land der folk blir brukt og kastet bare fordi de gjør en liten feil i livet sitt.

Uten: Enig i alt du sier:)

Å rekruttere folk i arbeide for navpenger finnes allerede.

Det som har vist seg med den ordningen er at arbeidsgiver får gratis arbeidskraft og slipper ansette flere. Har selv gått slik. Gjorde samme jobben som de andre på jobb, men fikk utbetalt under halvparten av den lønna de andre fikk.

Blir ikke flere ordinære jobbstillinger på denne måten.

Anonym: Skjønner det, men jeg mener at NAV kan betale den andre halvparten, så blir det jevnt?

Problemet skyldes systemsvikt som følge av at regjeringen har innført en haug tullete måltall og effektiviseringstiltak som har økt sykefraværet og senket effektiviteten i NAV.

En gjennomsnittlig saksbehandler har gjerne 50+ saker å forholde seg til (100 er ikke uvanlig), og det sier seg selv at det å sette seg inn i detaljer i enkeltsaker blir svært utfordrende når man har konstant press.

Det medfører at folk enten gir faen og jobbet i sitt tempo, eller jobber til de blir syke, og så må gjerne en vikar uten erfaring og kjennskap til saken overta arbeidet, og begynne fra nytt.

Et anney problem er at lønningene baseres på ansiennitet og utdanningsnivå, ikke på resultater. Ofte er de mest effektive medarbeiderene de som befinner seg omtrent på samme sosialøkonomiske nivå som mange av brukerene, nettopp fordi de kan relatere til det å ha begrenset økonomi. Høyt utdannede og høyt lønnede saksbehandlere jobber ikke like hardt, og de koster mye, mye mer.

Lederskapet i NAV er stort sett unyttige, og har null innsikt i livet til brukerene. De har ikke begrep om hva en saksbehandler gjør, og de forstår ikke hvor psykisk tungt det er å være i systemet. Generelt sett finner man svært mange med dårlige holdninger blant lederene.

Jeg kunne fortsatt, men ingen vil ta meg på alvor, selv om jeg har brukt snart 10 år av livet mitt på å gå NAV i sømmene. Mer enn enhver komite og ressursgruppe noensinne vil skjønne, har kommet fra egne erfaringer. Hadde det ikke vært så ekstremt stigmatiserende, skulle jeg stått frem i media og gitt dem det glatte lag.

Skriv en ny kommentar