hits

MULLA MULLA MULLA, brenn flagget, Grunnloven og Stortinget!

Hei kjære lesere.

Jeg lar meg provosere som vanlig, så fører jeg provokasjonen videre til dere. Ikke fordi jeg vil at dere skal bli sinte eller oppgitt, men av den grunn til at jeg ønsker endring i samfunnet. Jeg ønsker ikke å la barna vår vokse opp i en verdens beste land som har system som en potetstappe.

Jeg kan si JÆVLA piiiippp, men i fare for å få halve det Iranske folke etter meg så lar jeg være.

Jeg har ikke fulgt så nøye med på rettsprosessen når det gjelder vedkommende. Dette er heller ikke ment som noe dybdedykk, heller en objektiv observasjon som fører til at jeg skriver disse ord.

Mange av dere kan kanskje være enige at systemet er korket, men hvordan ble det slik?

Hvordan ble det slik at en mann skulle snylte seg vei gjennom rettssystemene i Norge?

Siden 2006 har han vært et kjempeproblem for samfunnet og ikke minst en kjempetrussel, inside the system.

Mulig jeg kan få noen gode svar om hvordan dette overhode er mulig?

Selv om vi vet at han har hatt tilknytning til al-Qaida i over 10 år, så fortsetter han å strø salt i sår og klore seg fast som en katt i luften som ikke vil treffe vannet, hvordan han har klart å lage så dype spor og holdt seg fast så lenge er et under for meg. Gang etter gang 9 liv? Mulig jeg ikke var så langt unna sannheten der.

Anyway: Krekar ville brenne flagget, Grunnloven og Stortinget.

Mullah Krekar.jpg

Jeg siterer artikkel fra Aftenposten: Krekar sier videre at tilhengerne skal gjøre det helt klart at brenning av det norske flagget bare er første skritt. Det neste skrittet er «å brenne den norske grunnloven. Og som tredje skritt kommer vi til Stortinget og setter fyr på det.»

Hva tenker dere om dette?

Maria 

Takk for at du leser.

Følg meg gjerne på:

Instagram

Facebook

Snapchat: Prettysmooth 

 

28 kommentarer

Slikt lyt me tola. Eg er viss på at han ikkje meiner noko illt med det, han ynskjer berre at alle me som bur i landet syner den ære og respekt, orsak RESPEKT!, andsynes trua hass som han tykkjer han fortener. Og me lyt hugsa på at det er jo synd i han au, han feng jo ikkje noko anna enn eplekaka frå kona si um ettermiddagane. Og kva er det som skal vêre so illt med eit system som ei potetstappe, um eg lyt spørja? Det er jo mest som når me seier um nokon at han er som ei potet, so er det jo positivt meint, so denna samanlikninga tolkar eg som uhemma skryt åt det norske rettssystemet. Jau, det lyt eg skjøna godt, me er jo trass alt verdas beste land, sann. Jau!

Utlever Krekar umiddelbart! Og videre synes jeg vi bør gjøre følgende: Sende ut alle som har fått avslag på asyl-søknaden sin. Selv om det er forferdelig for dem det gjelder. Ikke ta imot asylsøkere som kommer på egen hånd, kun dem som kommer gjennom FNs kvotesystem. På den måten får vi et mer rettferdig system, og færre vil drukne under hasardiøse båtreiser over middelhavet. Antallet kvoteflyktninger bør økes, men vi skal fortrinnsvis velge de som trenger det mest: Barn, kvinner, omofile, politiske dissidenter, kristne og jøder der de blir forfulgt, funksjonshemmede osv. Og de som kommer skal kurses skikkelig i norske/demokratiske verdier. Og så skal vi guffe opp budsjettet for å hjelpe mennesker på flukt i nærområdene betraktelig. Vi skal få slutt på familiegjenforening, og innvilget asyl gjøres midertidig - altså skal man returnere til hjemlandet når/hvis det blir trygt der. Eller dersom man går alvorlig kriminalitet. Videre skal vi totalforby heldekkende ansiktsplagg i offentligheten, og forby hijab (og andre hodeplagg) i grunnskolen. Vi skal heller ikke akseptere burkini i svømme-undervisning i grunnskolen, og alle skolejenter skal delta i gym, svømming og på leirskoleopphold. Statlig støtte til moskeer skal stoppes dersom moskeene forfekter verdier som går på tvers av våre: Nemlig full ytringsfrihet (med unntak av oppfordring til straffbare handlinger), likeverd og rettigheter mellom kjønnene og for homofile. Og så skal vi ta imot dem som kommer mer respekt og varme, og inkludere i nabolag, i arbeidsliv og i fritidsaktiviteter.

Et fascinerende faktum:

Nordmenn fysjer og æsjer når det er snakk om ¨kaste ut kriminelle innvandrere- Enten det er Trump eller Listhaug ( les : regjeringen ) som skal kaste de ut.

Det hederlige unntaket går under navnet Mullah Krekar.

Mannen har vel strengt tatt ikke gjort seg skyldig i annet enn trusler i motsetning til andre som har begått mye verre forbrytelser i norge.

Hva kan dette dobbeltsynet skyldes mon tro?

Kan det være det faktum at mullaen angriper den norske nasjonalfølelsen....men....vi er jo ikke nasjonalister er vi....? eller?

PS Jeg er også glad for at Meling må finne seg en ny gullgås.

Han er kurder fra IRAK ikke Iran

Snill bestefar

Snill bestefar

Krekar er etterlyst fra sitt hjemland Irak for å stå bak grove voldsforbrytelser. Han har rømt hit til Norge for å slippe å stå til ansvar for sine forbrytelser.

Norge kan ikke utlevere ham til Irak fordi hans forbrytelser er så alvorlige at han risikerer dødsstraff for dem. På dette viset fungerer altså Norge som en fristat for tunge kriminelle.

Spørsmålet blir da om Norge bør endre på denne praksisen? Det er et ganske komplisert spørsmål som ikke har et enkelt svar. En løsning kunne være å opprette en internasjonal rett der en kriminell på flukt kunne bli tiltalt, eventuelt bli dømt og sone fengselstraff i oppholdslandet.

Det ville være bedre enn at kriminelle klarte å rømme unna rettferdighet.

Trumpinoffice

Trumpinoffice

Krekar er en banditt og en velferdsparasitt som aldri burde vært sluppet inn i landet. Drittsekken har pisset på oss i 20 år. På tide å få tullingen ut av landet. Personlig driter jeg i om han blir sendt tilbake til Irak

Han er ikke iranere..men bare fordi at du kaller han for iraner kommer du til å få iranere etter deg. Det er en skam for oss 😂😂😂

Vi får håpe på fort utsendelse til Italia. Kanskje USA vil ha han utlevert etterpå? Kanskje finner dei frem papirene fra 2003.

Uansett det må bli slutt på alle ankemulighetene. Går ikke an å bruke X-antall år på utallige anker på anker. Det er et hån mot befolkningen at kriminelle har flere rettigheter. Skattekroner har betalt alt for Krekar i Norges oppholdet.

I fremtiden bør Norge forandre på lovene slik at vi ikke blir en fristat for kriminelle. Alle FN land bør ta tilbake sine egne kriminelle borgere. Nå kan det virke som det å stå til ansvar for handlingene kommer i andre rekke. Kriminelle som søker asyl bør sendes ut fortere en svinnt. Norge bør gjøre som USA. Det må bli mye lettere å miste oppholdstillatelsen.

Det må bli slutt på at Norge sitter med svarteper.

Judas Iskariot

Judas Iskariot

Slik jeg har hørt fra folk som kjenner til ham. Har han Jesus komplekser.

Kjersti her sa i grunnen det som trengs å sies om saken, nå gjenstår det bare å gjøre det...

Krekar fortjener en anerkjennelse for å ha vist det norske folk hvilke udugelige politikere som har styrt Norge. De har skrevet under på dokumenter og erklæringer som har gjort det mulig for Krekar å holde dette sirkuset i gang så lenge.

At vi ikke har mulighet til å utvise folk som en en trussel for rikes sikkerhet, og at vi blir holdt som gisler for at vi ikke kan sende terrorister hjem igjen slik at de kan bli stillt til ansvar for det de har gjort finner jeg opprørende.

Islam har aldri noen steder bidradd til fred, forsoning og framgang.

De islamstyrte land og regioner er hele tida i konflikt, strid, i krig, i undertrykkelse osv osv.

Vi må håpe på at det onde islam aldri fårnoe slags rotfeste i Norge og Europa.

Det må jo være et stort paradoks for de trangsynte og maktegoistiske imamer, at de eneste frie steder i verden de kan redde sitt islamske skinn er i det kristne og demokeatiske vesten.

@Romina:

Mullah Krekar er riktignok ikke å regne som iraner, idet han aldri har vært statsborger av Iran. Men som kurder er det likevel ikke helt feil å betegne ham som iraner. Kurdere er tross alt en iransk folkegruppe på lik linje med persere, ossetere, tadsjikere, zazaere, pasjtunere og balutsjere. Kurdisk klassifiseres som iransk språk.

Får rett og slett hode pinne av å høre om han derre Krekar!....

Ja desverre har vi laget oss lover som forsvarer og belønner forbrytere. Hiv denne kjeltringen ut og la ham stå tilrette for sine forbrytelser.

Enig med Kjersti!

Hva har iranske folk med Krekar å gjøre?

Skjønner ikke en døyt av sammenhengen.

Det er ingen annen sammenheng mellom Krekar og iranere enn at Krekar er kurder og kurdere er en iransk folkegruppe. Området som betraktes som kurdernes land, dvs Kurdistan, strekker seg over statsdannelsene Iran, Irak og Tyrkia. Kurdistan har aldri vært en selvstendig nasjonalstat. Krekar er fra irakisk Kurdistan. Hans hovedmål ser ut til å være å påtvinge kurderne å leve under hans strenge fortolkning av islam. De fleste kurdere deler tilsynelatende ikke Krekars begeistring for islamisme. Veldig mange kurdere er ikke engang muslimer og som følge av herjingene til IS skal mange muslimske kurdere den siste tiden ha konvertert til zoroastrianisme og yazdanisme i ren avsky. Kurderne er fjellfolk, hvorav mange lever i litt utilgjengelige områder. Som følge av at mange kurdere lever litt utenfor allfarvei har mange klart å holde på før-abrahamittiske religioner. De har ikke blitt like påvirket av islamisme som andre deler av Midtøsten, men har samtidig holdt på en del usiviliserte skikker i større grad enn andre. Knapt noen folkegruppe i Midtøsten har en så stor forekomst av æresrelaterte drap og kvinnelig omskjæring som kurderne. Hvorvidt kurderne er én enkelt etnisk gruppe eller om de egentlig består av flere etniske grupper er diskuterbart. Det noen hevder er kurdiske dialekter er det andre lingvister som anser som selvstendige språk.

ROMINA, du kommer med trusler, det er forbudt og du kan

bli straffet. Du skriver!"fordi du kaller han for iraner

kommer du til å få iranerne etter deg! Fordi det er en

skam for DERE????"Hva slags vås er dette? Dere kommer hit, men fortsetter med deres primitive tankegang, det

går ikke i Norge, her er det ingen som KOMMER ETTER DEG,

håper noen politianmelder deg for trusler.

Slike som deg er akkurat de vi IKKE VIL HA i Norge.

Deres æreskodeks er helt sykt.Tilpass dere i Norge eller

reis tilbake til et islamsk land, der dere KAN GÅ ETTER

hverandre. I Norge tolereres ikke slikt. At du ikke

skammer deg, Romina. Vi lever i 2016, dere 400 år til-

bake i tid. Det er egentlig bare til å le av.

Jeg skjønner poenget til Høili. Hun bevist skriver iranere for å få mer oppmerksomhet. Det kan umulig være IQ verdien til en som får lov å skrive her men at hun skjærer alle fra Midtøsten over samme kam og indikerer at hele gjengen støtter den grusomme skapningen.

Håper at Norge blir kvitt alle ekstremister uansett.

Hvordan kan du være sikker på om Maria Høili i det hele tatt er klar over at Krekar ikke er iraner? For en norsk blogger å omtale en irakisk kurder for iraner er ikke en større tabbe enn for en bonde i Iran å omtale en norsk same for svenske. En sånn tabbe tror jeg nok ganske mange iranere og andre folk under fjerne himmelstrøk kunne finne på å gjøre. Er du selv i stand til å skille mellom alle fjerne folkegrupper her på kloden?

Høili avslører manglende kunnskaper om hva hun skriver om når hun omtaler Krekar som iraner, ja. Men hva med deg selv? "Det kan umulig være IQ verdien til en som får lov å skrive her......" skriver du. Hvor logisk er egentlig den setningen der i kommentaren din?

Krekar er da venstresidens favorittfigur. Inni seg så heier de frem denne personen. Og godter seg over at han koster samfunnet millioner bare i advokatlønn.

Når det kommer til klassiske islamske holdninger som "å brenne flagget, kjempe imot grunnloven" osv så er reaksjonen den samme. Man ignorerer det. Venstresiden har visstnok ikke noe problemer med dette. Hvis det er noen reaksjon i det hele tatt så er det snakk om en klapp på skuldra og "stå på"

Krekar er neppe noen spesielt stor trussel for det norske samfunnet. For oss er han først og fremst en provokatør og en symbolsk sak for oppmerksomhetskåte politikere. Det er en enkel sak å ta stilling til og dermed en sak politikere føler de kan score lettkjøpte poeng på ved å framstå som de kjemper for harde livet for å kaste ham ut. I den grad Krekar er en trussel, er det primært for befolkningen i Midtøsten, og i særdeleshet for kurdere som ikke ønsker å leve under strenge sharia-regler. Min oppfatning er at f.eks Arfan Bhatti er en mye større trussel for vårt samfunn enn Krekar.

Ok. Fair.

At Krekar er terrorist er medieskapt etter at han var mistenkt en gang på 90 tallet men frikjent. Så lenge han ikke har fjort noe galt i norge ennå så synes jeg han skal få være i fred

Burde egentlig bruke energien på annet enn å la meg provosere av disse uttalelsene til denne personen, men det er umulig, for dette er ikke et land som tilhører nevnte gruppe. Dette landet heter Norge og skal ikke være tuftet på islamske lover å regler, men dessverre er det mange etniske nordmenn som er villig til å overgi landet til denne galskapen. ( Det er i hvertfall mange som hyler og skriker om rettferdighet for muslimer i Norge). Men når man hater kristne og alt av kirker og bedehus, da får man ta islam isteden, for det er det som skjer. Stat og kirke ble skilt for at kristendommen skulle vike for fanden selv. Ja, hva får man da? Ha en riktig god jul alle som ønsker at landet vårt skal bevares.

Crissy. Ja en blir provosert av slike perverse profeter. Og hva som er så ille med kristendommen i sin enkle form skjønner jeg ikke. Islam er jo mye verre. Det er jo ikke en religion engang. Bare noe svineri. Jeg kan ikke se at det er så ille at det prekes om måtehold med drikking, en anstendig oppførsel overfor andre, ikke drepe, ærlighet i all sin framferd og en del andre påbud for at en skal ha et anstendig liv i fred med sine medmennesker og seg selv. Om det finnes en gud? Tja, jeg tror jeg foretrekker å tro det, så får andre tro det som de vil så lenge de ikke plager meg. At en blir frelst ved å be 5 ganger pr dag får de bare tro på, men jeg gjør det ikke. Hadde de enda bedt om fred i disse ørkenlandene så måtte det ha virket med så mange bønner, men jeg har en mistanke om at de ber om mer krig. De vil jo så gjerne møte alle jomfruene på den andre siden. Om det finnes en rettferdig Gud så kommer neppe noen av disse drapsmennene over på den rette siden. Islam er en skam for menneskeheten slik som den blir praksisert. Hold for all del svineriet ute av Norge.

Hvorfor svarer du aldri folk som tar seg tid av dagen sin til å skrive her?

Det synes jeg er en bortkastet blogg når bloggeren selv ikke er med i diskusjonen!

Skriv en ny kommentar