hits

Fosterhjem

Hei kjære lesere

Etter et brennende ønske fra en leser, så velger jeg å dele dette med dere i dag. Dette er noe ikke alle tenker på, inklusiv meg selv, som jeg ønsker å sette søkelys på. Kanskje flere der ute har kapasitet og kan hjelpe?

Bilderesultat for barn som trenger hjelp i norge

Fosterhjem

Hvem kan egentlig bli forsterforeldre? Det spørsmålet tror jeg mange har stilt seg, og kanskje tenkt tanken men ikke tatt steget fullt ut. Det er så utrolig mange helt fra  spebarn til ungdommer som trenger et kjærlig og stabilt hjem. Disse kriteriene må tilfredsstilles  for å kunne bli fosterforeldre.

 • God vandel og legge frem uttømmende og utvidet politiattest
 • Interesse og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem
 • Stabil livssituasjon
 • Alminnelig god helse
 • Gode samarbeidsevner
 • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse

Kan du si ja til disse punktene og har et brennende ønske og ikke minst anledning så er veien videre å ta kontakt med ditt lokale Bufetat og melde deg på et kurs. Kurset heter Pride. Kurset er ikke bare for de som har bestemt seg for å bli fosterforeldre, men også for deg som vurderer det. Det er ingenting som tilsier at du må gå videre etter endt kurs men da har du fått verktøyene som du trenger for å kunne ta det valget. Mange som finner ut at det ikke var noe for dem men som noen år etterpå ser at muligheten er der.. Flerkulturelle familier som ønsker å bli fosterhjem er også viktige ressurser. Det er i mange tilfeller ønskelig å plassere barn i et fosterhjem med samme religiøse eller kulturelle bakgrunn.

Fosterforeldrene må ha tid og overskudd til å ta seg av et fosterbarn. Fosterforeldrenes alder bør derfor tilpasses barnets alder. Besteforeldre kan også bli fosterforeldre for barn, dersom dette blir vurdert som den beste løsningen. Dersom situasjonen tilsier det, kan også unge mennesker bli vurdert som fosterforeldre for ungdom.

Alder trenger derfor ikke å utelukke muligheten for å bli fosterforeldre. Både gifte, samboere, enslige eller likekjønnede par kan bli fosterforeldre.

Bilderesultat for barn som trenger hjelp i norge

FAKTA OM FOSTERFORELDRE

 • 84% sier de aldri ville vært opplevelsen foruten
 • 86 % sier at ønsket om å hjelpe noen var viktigste motivasjonsfaktor for å bli fosterhjem
 • 81 % mener kurs og opplæring er verdifullt mens de venter på å få et fosterbarn.
 • 34 % mener at tanken på en mulig tilbakeføring av fosterbarnet kunne ført til at de ikke hadde valgt å bli fosterforeldre.
 • 85 % synes det er en berikelse å kunne hjelpe noen som trenger det.
 • 85 % mener at å oppleve positive endringer hos barnet er det mest positive ved å være fosterforeldre.
 • 44 % mener de utvikler seg selv som menneske ved å være fosterforelder
 • 67 % synes at det å takle barnets atferd og reaksjoner er den største utfordringen ved å være fosterforelder.
 • 76 % har ett fosterbarn. 19 % har to.
 • 74 % kjenner ikke barna fra før (Beredskapshjem er utelatt fra undersøkelsen)
 • 81 % har ett eller flere barn fra før

Hvert år trenger rundt 60 barn og unge i Oslo et fosterhjem. Følg gjerne denne linken for å lese litt om hvem som trenger nettopp deg.

https://www.bufdir.no/Fosterhjem/Alle_kontorer/Oslo_kommune/Barn_som_trenger_fosterhjem/

Mens barna venter på et nytt hjem.

Det er omtrent 8000 barn og unge som bor i fosterhjem i Norge, og omtrent halvparten er mellom 13 og 18 år. Det er mange grunner til at barn bor i fosterhjem, men felles er det at deres egne foreldre ikke kan ta seg av dem i en kortere eller lengre periode.

Ved utgangen av 2015 var 14 869, eller 40 %, barn og unge med tiltak fra barnevernet plassert utenfor hjemmet enten i fosterhjem, barnevernsinstitusjon eller i egen bolig med oppfølging. Plasseringene kan skje både med og uten foreldrenes samtykke, og på mer varig eller midlertidig basis.

Antall tilgjengelige fosterhjem er for lite noe som medfører at mange norske barn som har fått et vedtak om at de skal plasseres i fosterhjem, må vente lenge på stabilitet i hverdagen. I år blir 50 prosent flere barn vedtatt flyttet til fosterhjem enn for tolv år siden,

På landsbasis venter 115 barn som har fått et vedtak om fosterhjem, på et nytt hjem, og de kan måtte bo over et år i midlertidige beredskapshjem, på institusjon eller hjemme hos sine rusavhengige, voldelige eller psykisk syke foreldre. Per januar i år hadde fosterhjemtjenestene henvendelser om 619 barn og unge som kunne få behov for fosterhjem. For dem var det ikke fattet vedtak om plassering i fosterhjem, opplyser Bufetat.

Bufetat beskriver tilgangen på fosterhjem som veldig mager og opplever rekrutteringen av fosterforeldre som vanskeligere enn tidligere.

Ideelt sett skulle tilgangen på fosterhjem vært fire ganger så høy som antallet fosterbarn - slik at det ble lettere å finne egnede familier til de forskjellige barna.

At barna blir værende i beredskapshjem som er tiltenkt akutte situasjoner, gjør også at akuttkapasiteten svekkes.

Det har vært en kontinuerlig vekst i antallet barn og unge som plasseres i fosterhjem i perioden 2003?2015. Antallet barn og unge i barnevernsinstitusjoner har derimot vært mer stabilt, men var på sitt laveste i 2015. I perioden 2003?2012 har mellom 1 300 og 1 400 barn og unge bodd i institusjoner ved utgangen av året. På tilsvarende tidspunkt i 2015 bodde 1 233 barn og unge i institusjon.Takk for at du leser.

Følg meg gjerne på:

Instagram

Facebook

Snapchat: Prettysmooth

Maria.

 

2 kommentarer

Vet du, jeg har sett flere eksempler hvor personer uten omsorgsevne har blitt godkjent som fosterforeldrene

Rus, psykiatri, kun ute ette pengene de får for å ha barn. Og ungene går for det vi kaller "lut og kalt vann".

Når man gir beskjeder videre om dette, får man beskjed fra barnevernet at "fosterhjem er valgt ut fea svær strenge kriterier".

My ass!

Når du har tre voksne barn; samtlige er rusmisbrukere og kriminelle. Og du selv har mann som er voldelig mot deg selv og barna; da er man pokker ikke i stilling til å godkjennes via "strenge kriterier".

Greit det er mangel på fosterhjem, men det får være genser.

Mmmmm du er så deilig maria. Kan du adoptere meg?kanskje bare en helg. Så skal du få litt ordentlig nordlendingkos. Så kan vi dra på shopping,nattklubb før du skal elskes ømt med inn i solnedgangen. Mmmm hehehaha

Klem kkari

Skriv en ny kommentar