hits

Skal vi velge hvem som skal leve eller ikke?

Hei kjære lesere.

Etter en meget interessant samtale med en Engelsk politiker (På min reise) Som også viste seg å være drifter av en av de største human rights foundation i verden, satt jeg litt igjen som ett spørsmålstegn. Til min irritasjon her jeg sitter å skriver nå, så noterte jeg ikke ned fondets navn. 

Jeg satt lenge å grublet over hva han hadde fortalt meg og selv utfallet av samtalen, var at jeg satt igjen og tok inn det han sa med et undrende ansiktsuttrykk. Jeg hadde verken noen til eller fra argumenter, i det gitte øyeblikk. Noe inni meg sa at dette kanskje ikke var en så dum ide likevel? Selv om vi ikke har noe rett til å leke gud. Hvem er egentlig gud? Jeg er ikke troende. Men jeg tror på egen skjebne og at det er menneske selv som må regulere utfall. Noen klarer å regulere seg selv, men lang ifra alle.  Jeg har ventet en uke med å skrive dette innlegget, fordi jeg måtte la det synke litt for å lage meg en mening om dette tema.

Jo, tilbake til min overskrift, Skal vi velge hvem som har livets rett, for å begrense befolkningsvekst? Under denne dype samtale, ble jeg gjort oppmerksom på følgende. Leger i den 3 verden injiserer Anti-fertility medikamenter i kvinner for å hindre befolkningsvekst.

Bilderesultat for redusere befolkningsvekst

Sett fra mitt perspektiv, er dette ingen dum ide, om kvinnene blir gjort oppmerksom på dette. Men i dette tilfelle er de da ikke gjort oppmerksomme. Hva som skjer med en kvinne i Kenya om hun ikke kan få barn, vet jeg heller ikke? Men jeg vil anta at utfallet ikke er særlig heldig for kvinnen. Vi kan se dette fra et globalt perspektiv,er planeten vår i ferd med å bli overbefolket? Jeg er vel litt på samme linje som både Platon og Aristoteles, en redsel for at vi skal kjempe mot naturens gang, gir økt belastning for jordsmonnet. Men med fare for å bli altfor dyp i dette, så er svare Nei, jorden skal tåle mye mer en det vi utsetter den for i dag. Når det gjelder statistikk, så skal jorden tåle opp til 65 milliarder mennesker, en annen viktig opplysning er at verdensgjennomsnittet for antall barn født per kvinne har falt fra 5,02 til 2,65 mellom 1950 og 2005. Så på en måte regulerer dette seg selv. Med en sammensatt helhetsbilde av naturkatastrofer, samt menneske påskyndte katastrofer som krig og sult, er vi vel på en jevn linje som ikke akkurat er eksplosiv økning. Sett fra et tredje perspektiv så hadde det gitt oss bedre samvittighet om ikke så mange hadde sultet i hjel. Samtidig som jeg tenker at å faktisk sulte ihjel og maktesløsheten som mor, av å se barnet ditt dø er forferdelig.

Så jeg sitter igjen der jeg satt på mange måter. Vanskelig for å ta et stanpunk til om jeg mener det er riktig eller ikke for å hindre befolkningsveksten?

Altså et 4 perspektiv slik som kineseriene tenker, er jo at vi kan hindre overbelastning av miljøet, som har en effekt på jorden og til sluttforbruker, som er oss. Ved å begrense befolkningen så vil da vi som allerede lever her få det bedre, vi vil ha mindre arbeidsledighet, mindre forurensning, vi får mer dyrkbar jord, vi kludrer litt mindre med økosystemene, vi trenger ikke å genmodifisere i samme skala, vi sparer de utdødende raser, vi lar urbefolkningen være i fred osv. . Jeg har stjålet noen av disse påstandene utafra denne artikkelen, som jeg måtte dele bilde til:) 

Vi vil da også være mindre uenige, det vil bli mindre krig, mindre miljøkatastrofer. Ja, du skjønner tegningen, alt blir jo forminsket med antall.

Hva mener dere om saken? Takk for at du leser.

Følg meg gjerne på:

Instagram

Facebook

Snapchat: Prettysmooth

Maria.

 

 

 

5 kommentarer

Overhode ingen fare for at du blir "altfor dyp"!

Kjersti:
Hadde ikke mennesker vært enkle, hadde alt vært jævlig komplisert . Et lite sitat fra meg;) Tygg litt på den;)

Det e' jo'kje nåke av detta så e' løysinga, vettu. Det e' istaden me i det rika Vesten så må steriliseras. Det e' jo me så bruka altfor mongen ressursar og forureina kloden, så det e' klart at det e' oss det e' altfor mongen av. Og det e' jo ôg av di kulturen vår e' altfor amerikanisert, vettu. Så det e' me så må bort, først dei fæle amerikanarane og så me kvite europearar. Og det e'kje nåke problem med at landet ska' ligga brakk, av di det står longe køar av folk frå Midtausten og Afrika så ønska å øveta det, så då e' det barra å la dei øveta det med den mykje meir klimavenlege kulturen sin, det e'kje berre lurt det e' kjempelurt.

Slik utviklingen har vært i senere tid er det ikke store fødselskull som skaper overbefolkning.

Land hvor det tidligere var vanlig med store barnefamilier er nå på "norsk" nivå mht. fødselsrater.

"Hovedproblemet" i verden er at folk lever utrolig mye lengre, man har medisiner for snart alt, og på sykehusene kan man snart bytte ut de fleste deler.

Så på verdensbasis risikerer vi et gedigent eldreoverskudd, som skal finansieres av nye verdensborgere.

Men heldigvis er det ingen som vil ta livet av de eldre, håper jeg.

Realistisk sosialdemokrat

Realistisk sosialdemokrat

Jeg mener du begynner innlegget med å ta feil, eller kanskje mer riktig; å være feilinformert.

At jorden kan fø 65 milliarder

mennesker er en tanke man raskt bør

legge død. Vi er nå ca. 7, 5 milliarder

og derav er 1, 5 milliarder svært

fattige. Selv i rike USA lever 40-50

millioner på matkuponger. Tenåringer

selger kroppen sin, ikke for penger til

rus eller forbruk, men mat!

Muligheten til å begrense barnefødsler er kanskje den viktigste enkeltfaktor

for hvordan landene i Europa har

kommet seg ut av fattigdommen. Kan

du se for deg norske kvinner med 8-10

barn og i full jobb?

At barnefødsler har gått ned globalt

skyldes ikke at det fødes færre barn,

men at kvinner i Vesten er med i

denne statistikken. Befolkningen

globalt har vært, og er, inne i en sterk

vekst. Bare i Afrika regner man med at

befolkningen vil øke med to milliarder

på relativt kort tid.

Så til siste del der du konkluderer rett: Ja menneskeheten som helhet vil tjene på å begrense befolkningsveksten. Og i ytterste konsekvens vil det forhindre katastrofer som faktisk kan komme til å utrydde det meste av livet på jorden.

Forskere varsler at vi er på full fart inn i en sjette masseutryddelse av livet på jorden og årsaken skyldes oss mennesker.

På den annen side, dersom man er realistisk, så er jeg redd det vil bli gjort lite og ingenting med de problemer overbefolkning representerer. Da måtte man i tilfelle gripe hardt inn i religioner, kulturer og økonomiske forhold som det i dag er svært liten politisk vilje til å ta tak i.

Skriv en ny kommentar