hits

Har sosiale medier blitt vår psykolog?

Hei kjære lesere.

Har sosiale medier blitt vår psykolog? Jeg tror flere av oss blir mer og mer eksternt refererte. 

Ut ifra mitt objektive ståsted dreier det seg om hvordan mennesker vurderer resultatene av deres handlinger. Noen av oss har iboene forståelse for hva vi har gjort riktig og feil (internt refererte) Mens andre trenger bekreftelse utenifra (Eksternt refererte) Disse ulike måtene å tenke på kan føre til misforståelser. De som er internt refererte er dårlig på å rose andre og gi feedback av den enkle grunn at de trenger det ikke selv, det faller ikke naturlig for de. Det samme gjelder andre veien, de som er gode på å rose trenger som regel også ros og annerkjennelse for å føle seg verdifulle. 

Om man er internt referert vet man selv når man har gjort noen bra eller dårlig. Disse menneskene stoler på deres indre referanseramme. De samler informasjon og bruker egen intensjon for å ta beslutninger. Disse menneskene er vanskelig å overbevise når de har gjort seg opp en mening. Ikke fordi de ikke bryr seg om andres mening, men fordi de er så sterk i sin egen tro. De er som regle individualister. En høy interne referanse er utfordrerne i et team arbeid, der man må samarbeide om ulike oppgaver å gi og ta. De er ikke så veldig opptatt av feedback, verken positivt eller negativt. Man kan nok se disse utenifra som mennesker som står støtt i seg selv og har god selvtillit, men også som et stabeist som ikke fungerer noe særlig godt når man må anpasse seg mot sine verdier og meninger. Altså lite fleksibel om det ikke er på egne premisser. 

Ekstern referanse tenkere er åpne for feedback og innspill før de tar avgjørelser og går gjerne flere runder slik at mange kan si hva de synes om avgjørelsen. Det er meget viktig for de at de får vite hva andre sier og tenker. De er avhengig av informasjon utenifra for å evaluere og bedømme. De vil vite hva andre mener om de og er åpne for kritikk og ros. De har problemer og stagnerer på avgjørelser som de blir stilt alene for å beslutte. De foretrekker team eller grupper for å føle seg trygge. De lar seg lett rive med og påvirkes av andre. 

Jeg tror nok i mange tilfeller, så faller mange på den eksterne bølgen. Hvorfor deler man informasjon og bilder om man ikke ønsker feedback? Det finnes selvfølgelig tilfeller der man deler informasjon for egne meninger uten at man er avhengig av feedback, fordi man føler at man har noe verdifullt å tilføye. Men i de fleste, særlig billedlige medier så deler man for feedback. Eksterne referanse kan dra en parallell til dårlig selvfølelse. Man må ha en slags støtte fra publikum for egen bekreftelse. Spør deg selv om din selvfølelse vokser på antall LIKES?

 

Det vi populært kaller saueflokken i Norge, er de som følger. De som lar seg påvirke og de som ikke mener så mye i fare for å bil stående alene. De trenger flokken som backup. Faren ved dette særlig er i situasjoner som krever vekst i samfunnet er at vi avler en befolkning som er meningsløse. Jeg tror nok at sosiale medier er en stor bidragsyter til støtte for mennesker med eksternt behov for feedback. Jo mer man utsetter seg for det, jo mer avhengig blir man. 

Det er klart at man ikke alltid er bare det ene eller det andre, man kan være på et sted midt imellom, og det er nok det mest lønnsomme, både for samfunnet og deg som enkeltindivid. Så slipper vi kanskje å bruke sosiale medier som psykolog? 

Hva er deres tanker om dette?  Er sosiale medier en fare for selvstendig tenkning?

 

Maria 

 

4 kommentarer

Jeg mener behovet for eksternt referanse har noe med hva man har fått i sin oppvekst og hvordan man er oppdratt. Mener også at behov for eksternt referanse avtar med alderen, da man blir mer erfaren og kunnskapsrik med alderen. En 14 åring tar seg mer nær av bagateller en en 35 åring. Det er ikke alltid slik, men ofte. Samme som en voksen person setter mer pris på de små og nære tingene en hva en ikke voksen person gjør. Når man girer litt ned, får man tid til å reflektere og nyter mer en om man ligger i høygir hele tiden. "Alle disse dagene som kom og gikk, ikke viste jeg at det var livet" sa en gammel man.

Tor ikke sosiale medier er en fare for selvstendige mennesker. De er det fortsatt mange av heldigvis, selv om vi er en del av "saueflokken". Les Ta Å tiden tilbake av Tomas Hylland Eriksen.

Ha en fin dag :-)

Øyeblikkets tyranni av Tomas Hyllan Eriksen var det :)

Jeg er ikke en del av den kollektive saueflokken, men en individualist som gjør mine egne valg selv om de er på tvers av 'mainstream'. Sånn har jeg alltid vært. Sosiale medier kan være både en god ting, men også det totalt motsatte. Jeg deltar ikke på noen av de plattformene.

Jeg registrer at svært mange er bortimot avhengige av å fortelle om seg selv og sitt, og skriver alt de gjør i dette felleskapet. Det må nødvendigvis gå galt før eller siden, og jeg vet at gigantiske krangler har pågått i full offentlighet med uthenging av personer. En ordentlig skittentøyvask, med andre ord.

Jeg tror ikke sosiale medier har noen positiv betydning annet enn at mange nyter å skryte av seg og sitt, og da snakker vi om dyrking av egoet.

Haha ler meg ihjel av alle orda du bruker for å skaffe deg selv kredibilitet og av hvor jævlig selvmotsigende du er

"Sosiale medier er vår psykolog??"

Men du har en blogg som er formanende til de grader om hvordan livet skal leves

Skriv en ny kommentar