hits

Er kvinner bedre ledere en menn?

Hei kjære lesere.

Jeg har lenge tenkt at menn er mer egnet som ledere en kvinner. Grunnen er det at menn er bedre på å takle stress og ta raske avgjørelser. Siden jeg er ganske logisk tenkende og lite i følelser(maskulint anlagt) så har jeg nok blandet mine personlige preferanser inn. Menn er mer impulsive, mens kvinner er fremtidstenkere. På mange felt er kvinner også mer løsningsorienterte en menn, ikke når det gjelder det rent tekniske men det praktiske. Selv om menn er mer impulsive til raske beslutninger har kvinner vist seg å være meget beslutningsdyktige også, de er utelukkende bedre på å ta beslutninger som er litt mere gjennomtenkt. 

Er kvinner er bedre ledere en menn? I følge biologien er kvinner kodet for å ha bedre lederegenskaper en menn. Helt grunnleggende handler dette om kontaktflaten mellom de 2 hjernehalvdelene, som styrer mellom logikk og følelser, mener Annica Dahlström. Professoren i nevrobiologi. En mann klarer bedre å fokuserer utelukkende på et område mens kvinner er bedre på en helhetsvurdering. 

Det finne ulike personlighetstyper innenfor lederegenskaper dette er de vanlige:

  • Ledende personlighetstype:

Mennesker med denne tanke preferansen vet hva de trenger å gjøre og de vet hva andre trenger og gjøre, de er gode på å plassere og delegere mennesker til riktig type oppgaver. Det er ikke ikke konfliktskye og tør og si ifra. De har evne til selvrefleksjon samtidig som de har evne til og observere og analysere andre. De er intern refererte med ekstern sjekk og gode team Player om det trengs. De er høy på omsorg for seg selv, men også for andre.

  • Selv reflekterende personlighetstype:

Mennesker med denne tanke preferansen bryr seg lite om hva andre mennesker trenger å gjøre og det er heller ikke viktig for dem å bli ledere. De kan ha problemer med å observere andre eller analysere dem, men de har evnen til selv refleksjon. I enhver organisasjon vil disse passe best i en stilling hvor de kan være selvstendige. De er høye på egenomsorg.

  • Instruerende Personlighetstype

Personer med denne tanke preferansen finner man svært ofte i offentlig administrasjon og på mellomleder nivå. De gjør det lederen sier. De vet vanligvis hva de selv trenger å gjøre og hva andre trenger å gjøre, og er heller ikke redde for å fortelle dem det. De kan ha problemer med selv refleksjon, men har evnen til å observere og analysere andre.

  • Ikke ledende personlighetstype

Mennesker med denne tanke preferansen vet hva de må gjøre for å oppnå suksess. De vet også hva andre trenger å gjøre, men ønsker ikke å si ifra til dem. En typisk tanke er" Hvordan kan jeg tillate meg og fortelle deg hva du skal gjøre?" De har evnen til selvrefleksjon og observere og analysere andre. De viser vanligvis liten interesse for å bli ledere. 

  • Operativ personlighetstype 

Personer med denne tanke preferansen bruker vanligvis ingen tid til å reflektere over seg selv eller andre. 

 

Selv om vi er godt i gang så gjenstår det en god del jobb på dette feltet, så kanskje vi skal legge om strategien og putte kvinner i de fleste toppstillinger som omhandler fremtidige utfordringer?

Hva tenker dere om tema?

Maria 

 

4 kommentarer

Gratulerer med kvinnedagen!!! Kanskje vi skulle begynne å fokusere på likestilling og likeverd og ikke jobbe med å sette kjønn inn i enda trangere båser. Men du har nok rett i at det trengs å kvotere kvinner inn i toppledelse. Tror ikke Gutteklubben Grei klarer dette på egen hånd på tross av mange fantastiske kvinner å velge mellom! Gratulerer med dagen til alle dere supre kvinner der ute!!!

Maria,

NEI til kvotering av kvinner inn i ledelsesposisjoner.

Slike stillinger må besettes ut fra kvalifikasjoner, og IKKE ut fra kjønn.

Gratulerer med dagen!

Tror det er personavhengig jeg, hvem som er best.

Skriv en ny kommentar