hits

Hjelpe-organisasjoner og Telemarketing selskaper hva betyr % satser? Og hvor mye kommer frem dit det skal?

 

Hei kjære lesere.

 

Etter mitt møte med Innsamlingskontrollen i går vedrørende Norske hjelpeorganisasjoner og telemarkedingselskaper har jeg fått en del ny innsikt i hvordan systemene fungerer.

De hjelpeorganisasjonene som er offentlige godkjente er likevel etter mitt kjønn litt diffuse og unnvikende i fremformidling av hvordan disse midlene disponeres. På innsamlingskontrollens egne hjemmesider finner man de godkjente organisasjonene og en obs-liste over organisajoner som opptrer uærlig og som kan sette under samme kategori som svindlere.

Det er likevel en del spørsmålstegn jeg har setter ved dagens godkjenning av ulike hjelpeorganisasjoner. Min trigger for å gå dypere inn i materien startet med en henvendelse jeg fikk av noen som hadde jobbet ganske høyt oppe i systemene til Røde Kors og påstod at det var en del av midlene som ikke gikk til det formålet som giver tror. Etter flere samtaler med andre i samme posisjon   fikk jeg bekreftende samme svar. 

De fleste som er givere forventer at det meste av midlene som de gir, går direkte til gitt formål. Det er altså ikke tilfelle. På innsamlingskontrollens egne hjemmesider så ligger linker til de forskjellige årsregnskaper med redegjørelser for bruk og beregnet i % i de forskjellige kategoriene. Men hva innebærer egentlig disse % beregningene?

 

Administrasjonsprosent


Administrasjonsprosenten = Administrasjonskostnader / Sum forbrukte midler.

Prosentsatsen viser hvor stor andel av totalt tilgjengelige midler som er brukt til administrasjon.
Administrasjon er de aktivitetene som gjøres for å drive organisasjonen, blant annet planlegging, styring og evaluering av organisasjonens aktiviteter. Det er ikke et mål i seg selv at administrasjonskostnadene er lavest mulig. Organisasjonene må ha en administrasjon som sikrer forsvarlig forvaltning og disponering av midlene.   Her ligger ikke lønnsposter annet en Generalsekretærens lønn. 

Formålsprosent 


Formålsprosenten = Kostnader til formålet / Sum forbrukte midler.

Prosentsatsen viser hvor mye som faktisk er brukt på det ideelle formålet av det totale forbruket.
Formålsprosenten er et nyttig nøkkeltall i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon. Her ligger alt av lønn, reklame,drift, vedlikehold, transport, oppbygging, tilrettelegging og hjelp og nød hjelp i siste ledd.

Innsamlingsprosent

Innsamlingsprosenten viser forholdet mellom innsamlede midler og kostnadene ved innsamlingen.Beregningsgrunnlaget omfatter kun innsamlede midler og ikke organisasjonens øvrige inntekter; offent­lige tilskudd, medlemsinntekter, lotteriinntekter og salgsinntekter inngår ikke i beregningen. Dette er kun de innsamlede inntekter gitt fra privatmarkedet.

Jeg dro Røde Kors som et eksempel for 2014, der de har mottatt ca 1,6 milliarder i støtte totalt. Hvor formålsprosenten er på 92,2 %. Her vil man automatisk vil tenke er at totalt 1,47552 milliarder går direkte til formålet. Men det man utgår å opplyse om er hvor mye av disse pengene minus lønninger, drift, reklame, transport og utbygging som går dit de skal. Videre lurte jeg på om det forelå noe toppsats for lønn? Noe de ikke viste, men de ville anta at det var dyrt å ha flinke og kompetente mennesker i stillingene som innebar mye ansvar. Man har jo for seg at Røde kors er en organisasjon som er bygget på frivillighet? Men det som hadde vært interessant å vite var hvor mye av de faktiske gitte midler som når frem til endestasjonene? Man vil jo også anta at all lønn lå i administrasjons% noe som ikke er tilfellet. 

 Videre ble det overført 690 millioner til RK to utenlandske samarbeidsselskaper ICRC og IFKC, disse midlene blir disponert utenlands og ikke sikret innafor vår modell. Så vi kan ikke uten skepsis anta at disse pengene går uavkortet til formålets helhet.

Man har inntrykk at RK er en organisasjon som er bygget på frivillighet og lite lønn , noe som jeg ikke finner grunnlag for å tro, siden ikke lønningstall ligger offentlig men innarbeidet i formålsprosent.  Et eksempel vil for eksempel være en misjonær i en misjonsorganisasjon. Formålet er misjonering og misjonæren utfører da dette formålet.

Frelsesarmeen er ikke godkjent av Innsamlingskontrollen. Innsamlingskontrollen sitter derfor ikke på informasjon om denne organisasjonen. En av grunnen til at Frelsesarmeen ikke ønsker å være en del av Innsamlingskontrollen er av regskapsmessigme grunner og kvinnesyn? Noe jeg ikke helt fikk essensen i hvorfor? Man kan jo anta?

Videre har vi de store stygge synderene telemarkedingselskapene som driver med svinn og bedrag. Telemarketing gjennom et eksternt firma er ofte en svært dyr form for innsamling. Flere av organisasjonene på OBS-listen står der nettopp fordi de har basert nesten alt av innsamling gjennom disse. Ofte går kun rundt 25% av innsamlede midler til organisasjonen før det fordeles. Det vil si at muligens kun noen få prosent av pengene faktisk går til formålet.

Call-senteret Bistandshuset tar 75 prosent av de innsamlede pengene, men benekter at de er pengegriske. ? Vi er ikke en gjeng pamper som tjener oss rike på dette, raser daglig leder. For å kunne bli medlem i IK, må organisasjoner oppfylle kravet om at minst 65 prosent av de innsamlede midlene går til formålet. http://www.tv2.no/a/5770147 

Så da har man et litt bedre innblikk i og burde still seg mer skeptisk til hvor mye av pengene som faktisk kommer frem dit de skal.

Husk å stille spørsmål neste gang de ringer fra en hjelpeorganisasjon eller et Telemarketing selskap.  

 

Maria

 

 

 

 

 

 

 

5 kommentarer

Det er nok en kjensgjerning at det går bort mye. Selv om noen kan gjøre mye bra så er det nok også mye grums. Norsk flyktninghjelp v/ Egeland har bindinger til hero blant annet, som ikke er bra. Det er i det hele tatt mye kameraderi på toppene. Bistandsbudsjettene som gir store summer til mange land høres jo bra ut. Men det føres dårlig med regnskap om hva pengene går til. Man hører stadig om store summer det ikke kan gjøres rede for og at flere av landene ikke får det bedre. I det hele tatt lite kontroll på pengeflyten..

Man må virkelig undre seg på om organisasjoner virkelig behøver stor administrasjon. Jeg klikket innpå velkjente LHL, som er svært ivrige på å ringe til folk for å få pengestøtte. Jeg vet om eldre mennesker som omtrent blir ringt ned av denne organisasjonen og opplever de som påtrengende og insisterende.

Ansatte ved hovedkontoret; https://www.lhl.no/om-lhl/organisasjonen/ansatte-i-administrasjonen/

Anser alle disse som svindlere.Men det er nu bare meg.Men med tanke på hvor mange slike organisasjoner det finnes, burde det være et klart exempel på at her er det penger å tjene

For å ta et exempel fra utlandet Når bob geldof arrangerte live aid første gang,ble de andre veldedige organisasjonener, sure pga de fikk mindre penger inn.

Og det sier litt.De blir sur på en som hjelper gratis

Det er vel strengt tatt få som antar at hele Røde Kors er bygget på frivillighet og lav lønning. Synes heller ikke at kompetente folk i heltidsstillinger skal la være å få betalt bare for de de jobber med humanitært arbeid, tvert i mot.

Når det kommer til formål vet jo alle at transport og drift er en del av dette, så her skjønner jeg ikke helt hvor du vil? Mener du at folk ikke er klar over dette? Er sikkert masse forbedringspotensial i Røde Kors, men synes strengt tatt ikke at en humanitær organisasjon fortjener å bli dratt gjennom søla fordi du er uenig i hvordan pengene brukes. Hovedpoenget er for meg at Røde Kors gjør en fantastisk jobb for mennesker verden over, og mange får mye glede ut av arbeidet deres. For min del blir det feil å utsette Røde Kors for kritikk basert på antagelser, men det er bare meg. Du påvirker mange, og det er trist om folk velger å la være å gi, da det kan gi følger for mange som benytter seg av Røde Kors sitt tilbud. Supert at du setter spørsmålstegn ved tvilsomme organisasjoner, men synes likevel disse angrepene mot Røde Kors blir i meste laget, hvertfall når de er basert på antagelser framfor fakta.

Ønsker deg en fin kveld. :-)

Hei. Du er velkommen til å ta kontakt med Mercy Ships hvis du vil vite hvordan vi tenker om temaet du tar opp. / Roger

Skriv en ny kommentar