hits

Hvordan skal man lykkes med seg selv som menneske?

Hei kjære lesere.

 

Hvordan skal man lykkes med seg selv som menneske?

Jeg synes vi burde ha bredere fokus på lykke og målsetninger. For det er jo nettopp disse to som skaper ditt menneskeverd. En følelse av tilhørlighet og viktigehet i et univers så stort og uendelig, er du kun en liten bit. Men dog en viktige en. Vil man tro og håpe på som menneske. 

Som en liten partikkel er du, der du flyter rundt i have for å finne din plass, din eksistens. Hva nettopp du kan bidra med, hva nettopp du er god på. Fordi det er nemlig slik at vi alle er gode på noe. En streber blir man av å ha fokus på mange ting på samme tid. Noen kaller det multitasking, jeg kaller det selvdestruksjon. 

For å finne din plass er det viktig at du vet hva dine grunnverdier er. Disse finner du ved å spørre deg selv: Hva er det som er det aller viktigste for meg som menneske? Noen eksempler kan være :

 • Trygghet
 • Kjærlighet
 • Tillit
 • Raushet
 • Fleksibilitet
 • Humor
 • Lekenhet
 • Stahet
 • Kontroll  osv Det er uendelige svar og alle meget individuelle for enkelt individer. 

Når du vet hva som er viktig for deg som menneske er det lettere å styre kursen i ditt eget liv. Dette gjør du simpelthen med å utsette deg selv for andre mennesker som deler samme verdigrunnlag som deg selv. Dette er venner og nære. Velger man riktig her vil man øke livskvaliteten sin betydelig. 

For å nå langt i jobbsammenheng er det essensielt med et god team. Altså du må finne mennesker rundt deg selv som utfyller kvalitetene som du ikke selv besitter. Du kan dele denne inn i 3 hovedgrupper:

 • Visjonerer - Dette er drømmerene, grunderende, ideskaperene.
 • Realiserere - Dette er de som liker å ta ideen fra visjonerene å sette de ut i livet, de liker å tråkke veien og utføre.
 • kvalitetskontroller - Dette er de som liker å forutse feil i prosjektene og følge opp avtalene. 

Noen mennesker har evnen til å utfylle alle postene, men det tilhører sjeldenheten. Derfor er det viktig å huske på at man må ha dyktige mennesker rundt seg, men at de må ha andre kvaliteter en deg selv. Som mennesker tiltrekkes vi av mennesker som besitter samme egenskaper og kvaliteter som oss selv. Det føles riktig fordi man deler samme verdigrunnlag, så her er det mange som går i fella. Det som skjer med et menneske over tid om man skal beherske egenskaper og kvaliteter som ikke faller naturlig for en selv er at man enten blir utbrent eller slutter i jobben, for det blir rett og slett for mye å beherske. 

Så for å oppnå lykke og nå mål, må man starte med å kjenne seg selv, du må vite egne grunnverdier og kvaliteter. Hvor du er best som menneske og rette fokus 100% dit hen. Dette vil føre med seg en følelse av tilhørlighet, inflydelse og konkuransedyktighet.

 

Maria 

5 kommentarer

Tror på jesus som gir innsikt i rett og galt, det gir god moral og rettesnor som jeg har bruk for å hjelpe meg og andre

Hei Maria! Om hvordan man skal lykkes som menneske er et interressant og vanskelig spørsmål, uten fasit med to streker under! Noen mennesker mener de har lykkes med det de har oppnådd gjennom hardt arbeid, mens andre mener de har lykkes å komme seg frisk og helberget fra mishandling, vold, rus, alvorlig sykdom osv. Mens andre igjen mener lykke går i arv via penger og midler. Det som er viktig for å lykkes for når man er i 20 årene, kan være noe helt annet når man er i 40 årene. Noen ganger blir ikke livet slik man har drømt om eller sett for seg, livet kommer i veien med dens utfordringer for mange, men det kan allikevel bli et helt ok liv. Viktigheten av grunnverdier (de fleste du nevnte) og klare leve etter det og stå støtt ved, selv når det stormer og livet kjenns meningsløst, betyr alt!

Glemte en viktig grunnverdi, Ydmykhet selvsagt!

Mette: Hei Mette, enig med deg at vi skrifter verdier underveis i livet, men penger vil aldri ha noe å si for dine indre grunnverdier, dette er utenpåliggende verdier. Mange mennesker tenker ikke over dette og famler i blinde om rettning og vei i livet. Tror det er viktig å huske på at man ikke kan være verdensmester på alle felt, dette er meget selvdestruktivt i lengde.

Fint bloggpost. Virkelig noe man burde tenke på.

Skriv en ny kommentar