hits

For å få til en god integreringspolitikk, må vi få vite hva som foregår.

Hei kjære lesere.

 

Jeg føler meg ført bak lyset. Jeg regner med at jeg ikke er alene med denne følelsen. Om man skal få til en god integreringspolitikk må alle elementer på banen slik at vi kan få en helhetlig god løsning for samfunnet. Samfunnet består ikke bare av politikerene og emigrantene, det består også av de allerede emigrerte og de etniske Norske som også skal dra nytte av denne situasjon i fremtiden.

Hva tenker politikere og politi på når de forsøker å dysse ned og skjule sannheten? 

Dette vil by på enorme utfordringer. De statlige er med på å forsterke fremmedfrykten og hatet med slike umoralske handlinger. Hva er det som skjer? Er de feige? Eller prøver de å unngå kaos? Regelverket er ufullstendig, slitt og lite gjennomtenkt. Kan de ikke sette seg ned å lage en ny plan og det brennkvikt før det blir Ragnarrok?  Er vi en stabil enhet? En sammensveiset gruppe? Hva kommer til å skje når patrioten ikke lenger har nationalfølelsen? "Ja, vi elsker dette landet" I dag, men kommer vi til å gjøre det i fremtiden?

Hva gjør de statlige for integrasjonsprosessen? Var det slik at Ola dunk skulle fikse dette for de? Gjennom å gi de en sjanse i arbeidslivet? Hvordan stiller det seg i dag. Ernas tale var om at alle skulle tjene om dette gikk i boks. Men ærlig talt, hva er realiteten. Vi sitter jo her som spørsmålstegn og skjønner ikke en dritt lenger. Jeg trodde staten skulle beskytte oss. Passe på at landet ble driftet på en god måte og at befolkningen var trygg. Er det ikke det vi jobber for alle sammen?

Jeg trenger forståelse. Jeg trenger å vite. Ikke bare hva staten planlegger, jeg trenger også forståelse fra disse fremmede menneskene. Hvem er de? Hva tenker de? Hva står de for og hvordan vil de ha det rundt seg? Jeg har ikke sette en eneste uttalelse i media. Ikke en fredelig diskusjon og hva de tenker, disse fremmede, med et helt annet livssyn og en helt fremmed kultur. Kanskje er det dette som skremmer meg mest. Å ikke vite. Du tenker kanskje at jeg er dum når jeg sier dette, for i ditt sinn vil du muligens anta at alle søker fred og alle er som deg selv. Men da vil jeg kalle deg dum. Mennesker har forskjellige intensjoner. De har intensjoner for sitt eget verdensbilde og det er dette verdensbilde som jeg vil ta en del av å skape en forståelse for. Om jeg kan.

Om vi så ser på hvor vellykket det har vært i fortiden med denne integreringen, så kan vi lese av tall og statistikk at den største gruppen som får støtte fra NAV og står uten jobb er unge utenlandske menn.http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/stor-variasjon-i-innvandreres-kriminalitet En fullstendig mangel på integrasjon, ved marginalisering og eksklusjon, er derfor ikke bare en risiko for individet, men også en trussel overfor samfunnet som helhet. Er dette en gruppe som vil øke? Det logiske er, ja. Når man da ser på hva som foregår på verdensbasis, hvilke svar sitter man da igjen med? Dette er ikke bare skremmende, men vil føre med seg at vi får et samfunn vi ikke kjenner igjen og ønsker å være en del av lenger. Når man fratar mennesker tilhørighetsfølelsen har man panikk og opprør. 

Hvordan skal vi anskaffe sosial orden? Hvordan skaffe like verdi grunnlag, når vi tilrettelegger for forskjeller ved eksempelvis  å bygge moskeer? Hvordan skal de tilpasse seg våre normer og regler med et helt annet type kulturelt levesett og en helt annen menneskeverds aksept? Er vi villig til å gi avkall på kulturarven og skape oss en ny? Sammen med en ny gruppering av mennesker? Disse spørsmål burde stå sentralt for en god integreringspolitikk

Nestekjærlighet burde vi alle ha. Men når man rokker med et menneskes grunnbehov, som trygghet, sikkehet, stabilitet og orden. Kan man ikke forvente annet en panikk. Vi trenger svar. 

Maria 

19 kommentarer

Gode spørsmål. Vi har kun to valg, enten akseptere at det nye tar over og etterhvert drukner det vi står for. Eller bli det vi forakter for å redde oss selv. Sameksistens vil ikke skje. Og det er ikke fordi VI ikke vil...

Jeg vet hva jeg velger.

Utsiktene fremover er ikke akkurat lyse.. Derfor så mange er redde og urolige, vi vet det ikke vil gå bra med to så vidt forskjellige kulturer..

Tenker: Vi håper på gode løsninger. Men de bør komme omgående. Før opprøret starter . M

Anonym: Det tror jeg neppe. Det må lages en plan. Tror nok det burde bli slik at de møter vårt verdi og kulturgrunnlag . M

Dette er det nesten ingen som vet om.
www.miracassandra.com/419349049

Veldig godt skrevet! Og ja, de må selvsagt tilpasse oss. Vi kan selvsagt heller ikke komme til et muslimsk land uten å tilpasse oss. Sånn er det bare. Men vi har jo sett hvordan vi stadig, sakte men sikkert, tilpasser oss andre. Jo flere de blir, jo mer får de gjennom. Det finnes selvsagt også integrerte muslimer, men de er gjerne født og oppvokst her - og har litt mer liberale foreldre. Men de aller fleste driver med sitt, lever godt på systemet og har ingen store ambisjoner om å ta etter vår kultur. Den største trusselen er at vi blir ført bak lyset av myndighetene. Folk har etterspurt innvandrer-regnskap i flere tiår. Svaret som alltid kom var at det ville de ikke gi, men at det var økonomisk lønnsomt! For noen få år siden kom endelig SSB og Brochmann utvalget med sine regnskap, og det var jo ingen bombe hva som kom frem der :) Kunne skrevet mye om mangt, nettet er fullt av seriøs og dokumentert informasjon som politisk korrekt media ikke skriver om. Er enig med deg, vi trenger fredelig debatt og diskusjon rundt det, hvor alle kortene blir lagt på bordet. Det må være slutt på å skjule og holde tilbake negativ informasjon. Muslimene må selvsagt også på banen, og de må være interessert i å følge lover og regler. Om ikke må det få konsekvenser. I etterdønningene fra køln vil merkel endre konsekvensene i Tyskland. Før hadde de en regel om at de faktisk bare kunne utvise folk om de fikk en dom på tre år eller mer! Helt vanvittig om de har lignende lengde på dommer som her. Nå vil hun ha de ut ved andre dom, uansett lengde eller for hva. Dvs at de får kun en sjanse. Men uansett, om ikke det snart kommer en åpen diskusjon om innvandrings- og asylpolitikken, vil det før eller senere bli konfrontasjoner og det som verre er. Ideelt sett er det muslimene selv som burde komme med forslag til løsninger av de store problemene i egne rekker. Har alltid savnet at ikke de står mer frem mot terror, vold og kriminalitet. Det ville fått oss til å føle at de fleste var i mot det og gitt en viss trygghet i galskapen. Når det kun er en håndfull som kritiserer sine trosfellers handlinger, er det lett å tenke at alle de andre synes det er greit.

Terroren hvor muslimer i flokk voldtar kvinner kalles Taharrush.

A shocking video out of Egypt which shows a woman being dragged away by a group of Muslim men before she is brutally raped is an example of ?Taharrush? ? the rape culture that is now being imported to the west via the migrant wave.

https://www.youtube.com/watch?v=gMGQAbEA23Q

http://www.infowars.com/taharrush-shock-video-shows-rape-culture-the-west-is-importing/

Spørst om de som styrer landet tør å være ærlige. Er nok mye vi ikke vet, og aldri får vite om det som skjer i maktens korridorer ...

Anonym: Hei. Takk for fin tilbakemelding. Det skjer mye nå time for time. Og flere velger å uttale seg. Virker som slusene er åpnet. Nå føler jeg at vi får svar på mange spørsmål i de kommende dager. Vi skal under ingen omstendighet akseptere lovbrudd av noen art pga kulturelle forskjeller. Jeg ønsker alle tilpassings vennlige velkommen uansett farge eller bakgrunn. Orden er grunnleggende for vår tillit til de statlige.

Anonym: Dette er meget skremmende. Vi må stoppe dette omgående.

Anonym: Jeg tror det vil åpne seg nå, når flere kjemper for rettferdighet og tilliten sprekker.

Fikk du med deg denne på på NRK 2 i går?
Taharrush
https://tv.nrk.no/serie/et-hjerte-som-aldri-doer

Jan Olav Hansen

Jan Olav Hansen

Ikke så mye å si på det der, meget godt skrevet, og på høy tid vi inviterer"dem" til debatt og diskusjoner.

Eneste jeg vill trekke fram er viktigheten av at våre kvinner slår ring rundt sine søstre og gir dem trygghet til å stå fram, er tross alt kvinnene i deres kultur som er nøklen.

Anonym: Jeg skal se den:) Maria

Jan Olav Hansen: Jo, det er klart vi skal beskytte hverandre. Kvinnesynet på verdensbasis er forkastelig. Menn gjør som de vil. I Norge er vi enige om et likestillingsprinsipp og det skal bevares og forsvares med nebb og klør.

mange bra og viktige tanker som kommer frem her.

det jeg henger meg litt opp i her er at du ønsker å forstå hvem/hva/hvor i forhold til kultur og hensikter osv. Man kan lett finne ut av mye med å lese seg opp litt på historie og kultur, men den aller beste måten å lære og finne ut av ting, er jo å oppsøke dem, snakke med dem, respektere dem, demmes kultur/religion/historie, vær nyskjerrig, spør og få svar.

jeg, trur ikke at man tilrettelegger for så mange forskjeller ved at man f.eks bygger noen moskeer, men mener at det kan være med på å hjelpe til at dem kan lettere føle seg velkommen i samfunnet, dem blir respektert for hvem dem er og hva dem trur på, det finnes da nok av forskjellig trossamfunn her i landet som har sine kirker/bedhus, så hvorfor skulle ikke da muslimene også få ha en mulighet til det?

I Norge ble Likestillingsloven vedtatt i 1978/79. Den skal sikre at menn og kvinner behandles likt. Loven er viktig for begge kjønn, men det er særlig kvinnenes stilling som er i fokus.

Tenk etter. Hvor langt har Norge kommet i likestillingen ? Kvinner får fremdeles mindre lønn enn menn. Det er færre kvinner i toppstillinger enn menn. Litt rart at Norge må ha kjønnskvotering til stillinger ? Likestilling har kommet langt men ikke sååå langt.

En god integrering av muslimer er å få flere kvinner inn i Moskeen. Når får vi den aller første kvinnelige Imam i Norge? Hva med en homse Imam i Norge ?

Stortingets vedtak om en kjønnsnøytral ekteskapslov er derimot en lov som omfatter hele samfunnet. Den formelle reguleringen av samliv mellom homofile ble regulert av partnerskapsloven. Gjelder ikke den i Moskeen ?

Tør Stortinget å vedta noe som helst i Moskeene ? I dont think so !

I Norge har vi all verdens trossamfunn. Litt rart å tenke på at det er bare muslimene som bråker / lager bølger , krever og krever.

Stig: Det er vansklig å endre 1400 år gammel lov. Så jeg tenker logisk, det er ikke vår kamp. La oss verne våre verdier og ta likestillingen videre med oss i historien. Vi må aldri slutte å hjelpe, men la oss gjøre det i hjemlandene.

Skriv en ny kommentar