hits

Om man står og ser på urett så er man like skyldig som dem som begår uretten i mine øyne.

Hei kjære lesere.

 

Jeg fikk igjen mye støy rundt mitt forrige innlegg om voldtekt mot kvinner og barn og min null aksept rundt dette. Jeg som alle andre biter på det media setter fokus på, men siden jeg er en feilfinner synes jeg det er interessant hvorfor ingen tar grep om dette?

Skal vi virkelig la slike alvorlige ting forbigå i stillhet ved fare for å skape fremmedfrykt?

Om man står og ser på urett så er man like skyldig som dem som begår uretten i mine øyne. Men la oss si det sånn at jeg tar feil i min påstand om at det pågår mer overgrep og voldtekt i kulturer som er forskjellig fra vår egen. Hva med dette som politiet selv uttaler:  Fellesnevneren er ikke hudfarge eller religion. Fellesnevneren er kjønn, alder, økonomi og sosiale forhold. Det er en overrepresentasjon av unge menn som mottar sosiale stønader i gruppen av ikke-vestlige innvandrere i Norge. Hvilken hudfarge eller religion disse har, er irrelevant for om de vil bli voldtektsforbrytere eller ikke.

Ok, så da drar jeg en sluttning her om at siden gruppen som går under voldtektsforbryter er ikke vestlige innvandrere, selv om det ikke har noe med relgion å gjøre er de likevel overrepresenterte? 

Da innvandrere er i mindretall i Norge begås de aller fleste lovbrudd av ikke-innvandrede nordmenn, og blir begått mot ikke-innvandrere. For det totale kriminalitetsnivået har innvandrere og innvandring dermed relativt liten betydning. Men sett i forhold til sin andel av den totale befolkningen, er ? hovedsakelig såkalte ikke-vestlige ? innvandrere overrepresentert både som gjerningspersoner og som ofre i en rekke ulike kriminalstatistikker, og i større grad for mer alvorlig kriminalitet. Dette kan leses i statistikker basert på den kriminaliteten som rettsapparatet får kjennskap til, og for noen lovbrudd som blir spurt om i selvrapporteringsundersøkelser. Ellers ligner befolkningen med innvandringsbakgrunn i stor grad på den øvrige når det gjelder spredningen av kriminalitet: De aller fleste blir aldri registrert av politiet som gjerningspersoner, og av de som blir det ligger hovedvekten av lovbruddene på noe få, som oftest unge menn.

Innvandrere deltar i mindre grad i arbeidslivet enn befolkningen som helhet. I 2009 var andelen sysselsatte i arbeidsdyktig alder 64% for innvandrere mot 76% for personer uten innvandrerbakgrunn. Manglende språkferdigheter og mangel på dokumentert kompetanse er de vanligste forklaringene på dette. https://no.wikipedia.org/wiki/Innvandrere_i_Norge 

Og videre da er problemet: Vi er flinke til å ta imot og hjelpe, men det har sine videre konsekvenser. Hva gjør vi når vi ikke har arbeidsplasser og tilby? Eller er det slik som jeg har påstått før at det er mer lønnsomt og ikke arbeide? Få haugevis av barn for økt støtte? Hva skjer med mennesker over tid som ikke får utløp for intellektuell stimuli?

http://www.dagbladet.no/2015/12/23/nyheter/nav/karriere/arbeidsledighet/okonomi/42514636/

 

Videre har jeg fått denne statistikken å forholde meg til av flere av dere som mener jeg tar feil:

Når jeg sjekker Nord europeeisk betydning så går denne under følgende land: 

Nord-Europa er en betegnelse som brukes om den nordlige delen av den europeiske verdensdel. Noen ganger regnes også NederlandBelgiaLuxembourg og deler av FrankrikeTysklandPolen og Russland med i Nord-Europa. Betegnelsen har hatt varierende innhold til forskjellige tider, men regnes i dag av FN for å omfatte:

Screenshot 2013 11 20 17 52 42

 

Av innvandring  (per 1. januar 2015) 805 000 personer, tilsvarende 15,6 % av totalbefolkningen.

Antall personer i de største innvandrergruppene i Norge pr. 1. januar 2014. Kilde SSB


 

 

Som man kan se er gruppen nord europeiske er over representert for innvandring, da er mitt spørsmål i neste rekke: Hvorfor er da prosent andelen så høy når ikke vestlige innvandring tallet er så lavt for å begå kriminalitet ? 

Jeg synes at vi burde kreve bedre tilrettelegging for ikke vestlige, jeg ønsker at alle mennesker skal få en sjangse, men en sjangse for holde? Er dere ikke enige i det?

Hvorfor skal UDI legge ned antivoldkuresene? http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/sandnes/NY-Times-Norsk-antivoldkurs-for-asylsokere-vekker-oppsikt-over-hele-verden-3836405.html

Mener UDI at det er bedre å spare de pengene sånn at folk med ikke vestlig bakgrunn skal havne i et dilemma og begå kriminelle handlinger?

 

Tanker?

 

Maria 

10 kommentarer

Alle vet at innvandrerne er overrepresenterte når det gjelder kriminalitet. Særlig vold og voldtekt. Alle vet dette.

Og de som påstår de ikke vet dette, de kan du allikevel ikke overbevise med statistikk. De er venstreradikale kverulanter som allikevel aldri vil gi opp sitt svadaprosjekt.

Så ikke gidd å gi folk statistikk. Hjelper ikke allikevel.

Jeg snakker til hjertet. Ikke til hjernen.

Den som trenger argumenter for å skifte standpunkt, vel... Det blir litt som å hyre en leiesoldat. Du har lojalitet. En stund. Men den kommer ikke fra hjertet.

God jul!

En kamerat av min sønn ble mobbet på skolen av to brødre av utenlandsk opprinnelse. Min sønn på 13 brøt i mellom og det endte med at brødrene slo til min sønn og den ene sto på hodet hans. Så dobbelt og hodet hovnet opp. Hva skal man si til barna etterpå da? Hold deg unna? Ikke hjelp de som blir mobbet? Vanskelig balansegang dette....

Nelson picket

Nelson picket

Det er i det hele uforståelig at noen fortsatt støtter flommen av All inclusive muslimer som alle er her ulovlig (Dublin), hvor de har sett seg ut Norge, som det mest lukurative oppholdsstedet, for hele familien. Alle muslimene dere nå snakker om å støtte MERE, er bedragere og løgnere. Norske bedragere og løgnere, av eks NAV, blir straffeforfulgt. Muslimene hives det penger etter. TOTALT uforståelig. Når våre damer drar til muslimland, tar man automatisk på seg hodetelt (ellers blir man selvsagt slengt i fengsel), og følger kulturen og respekterer religionen dit man KOMMER.

De ulovlige muslimene, krever at VI skal respektere DERES kultur og religion, når DE har slått seg HIT (for all framtid, husk det!). Vi bedrar våre EGNE barn og stjeler deres framtid.

Hvem normale mennesker er det som gjør slikt? Ateister og SV-svikerne og deres støttespillere, selger ut vårt land i "godhetens" forvirrede hodespill. De snakker ustanselig om barmhjertighet (spesielt fra oss Kristne), men forstår ikke hva barmhjertighet er og betyr.

For å være barmhjertig, skal man se på HVEM det dreier seg om og HVORFOR man skal være det.

Er det djevelen selv som banker på døren din og så snufsete ber (eller KREVER, som muslimene) om å komme inn, og du vet at det djevelen står for er løgn, bedrag og den sikre død, da er det INGEN normalt oppegående mennesker, uansett barmhjerttighetsgrad, som åpner opp. Det er altså her spesielt ateistene i SV, V og deres støttespillere i AP og misforståtte KRFere og Kirken (og micor MDG) er hyklere og dårer.

Jeg vet ikke om linken kommer med her, men første gang det ble snakket høyt om at 100 % av overfallsvoldtektene ble utført av ikke-vestlige, var for noen år siden da hanne Kristin rohde var leder for dette avsnittet i Oslo politiet. Hun baserte det på kalde fakta og statistikk, og det var første gang jeg hørte om denne skremmende statistikken. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Innvandrere-bak-alle-anmeldte-overfallsvoldtekter-i-Oslo-5569378.html

Nelson picket

Nelson picket

Stig: Foreldrene skal selvsagt gå sporens straks til rektor, om nødvendig, krever dere at mobberne blir sparket ut og må bytte skole. Deretter skal de gå til foreldrene og kreve å få en slutt og unnskyldning for dette. Mobberne skal stå skolerett framfor sine foreldre sammen med foreldrene til mobberne. Det gjelder selvsagt alle, uansett muslimer eller ikke.

Foreldrenes største plikt, er å oppdra barna til å respektere ditt medmenneske og leve i fred, deretter å stanse urett man ser blir begått.

til dere stokk dumme nordmenn!

http://www.utrop.no/22210

Nelson Picket. Vi snakket ned rektor. Han snakket med vitner og dro og snakket med politiet og anmeldte brødrene. Problemet blir om vi skal lære barna og blande seg når det viser seg å være farlig for dem. Ofre egen helse for å hjelpe andre. Vi har lært barna at de skal hjelpe andre, men når de havner i en slik situasjon pga våre råd, får vi nesten dårlig samvittighet.

Det er bra du belyser en viktig sak. Når det er sagt må jeg si jeg misliker den sterke generaliseringen din. Å klandre et helt folk for enkeltindividers forferdelige handlinger gir ikke mening hos meg, og det er vanskelig å se at Norges befolkning har en slik nedlatende holdning overfor innvandrere. Det bidrar til økt hat, fremmedfrykt, og vold. Om jeg forstår deg riktig er ikke dette noe du ønsker å bidra med.

Det er også slik at dette ikke blir hysjet med i media. Daglig leser man om overfall og vold. Ser på ingen måte hvor denne påstanden kommer fra. Uansett er det selvfølgelig trist at deg pågår, og det må få konsekvenser.

En siste ting jeg reagerer på er påstanden om at innvandrere begår mest voldtekt. Lite sannhet i denne påstanden. Det er fullstendig korrekt at de er sterkt overrepresentert ved overfallsvoldtekter, men ikke voldtekter generelt. Her er det nordmenn som dominerer.

Bra du belyser en viktig sak, men virker som om du prøver å skape fordommer framfor å belyse alvorligheten ved saken, eller at du rett og slett har uttalt deg på grunnlag av dårlige og selektive kilder.

Heidi Anette Soltveit

Heidi Anette Soltveit

Bra Maria 👏👏👍☺

Shoppingqueen

Shoppingqueen

Nok engang starter du med en påstand du ikke har belegg for "jeg som ALLE ANDRE"?? Du får i det minste snakke for deg selv og ikke tillegge alle andre DIN mening. Det er folk som deg som er farlige.

Skriv en ny kommentar